This website uses cookies to improve the user experience. Privacyverklaring

 • XSRF-TOKEN-protection
 • Browsersessie-ID
 • Cookie consent preferences
 • Analytics storage
 • Ad user data
 • Ad personalization
 • Ad storage
5 juli 2024

Colorwashing of diversiteitskampioen?

Maandelijks delen we inzichten en kennis uit de online werkgeverssessies met onze partners. Onlangs sprak gastspreker Joep Hofhuis over het boeiende thema “Colorwashing of diversiteitskampioen?” Hieronder delen we de belangrijkste punten uit zijn sessie.

Joep Hofhuis, associate professor en onderzoeker, is gespecialiseerd in interculturele communicatie en diversiteit op de werkvloer. Zijn onderzoek en onderwijs richten zich op het begrijpen van hoe mensen communiceren over culturen heen, hoe interculturele competenties verbeterd kunnen worden door training en onderwijs, en hoe je diversiteit in organisaties het beste kunt managen.

Tijdens deze online sessie vertelde Hofhuis ons meer over diversiteitscommunicatie: wat houdt het in, en is de diversiteitscommunicatie van Nederlandse bedrijven authentiek? Hoewel velen de groeiende aandacht voor culturele diversiteit op de werkvloer toejuichen, blijft er scepsis bestaan over de daadwerkelijke intenties achter deze communicatie. Dit kan een indruk wekken van ‘colorwashing’: organisaties communiceren mooie woorden zonder dat deze aansluiten op hun beleid. 

Diversiteitsperspectieven 

Om vast te stellen of er sprake is van colorwashing, kijken we naar de perspectieven waaruit organisaties handelen. Hofhuis noemt verschillende perspectieven van diversiteitscommunicatie. Uit onderzoek blijkt dat organisaties vanuit drie perspectieven handelen:

 1. Moreel perspectief: Organisaties nemen maatschappelijke verantwoordelijkheid door diversiteit te omarmen, simpelweg omdat het juist is om gelijke kansen te bieden en discriminatie te bestrijden. Bijvoorbeeld: "We streven ernaar discriminatie uit te bannen en gelijke kansen te bieden aan alle groepen in de samenleving."
 2. Marktperspectief: Organisaties zien diversiteit als een strategie om financiële voordelen te behalen en beter aan te sluiten bij maatschappij en markt. Dit kan helpen bij het verbeteren van producten en diensten. Bijvoorbeeld: "Met een divers personeelsbestand zijn we beter in staat om ons aan te passen aan een complexe markt."
 3. Innovatieperspectief: Focus op diversiteit binnen de organisatie als een bron van innovatie. Diverse teams blijken betere ideeën te genereren en hebben een groter lerend vermogen en meer flexibiliteit. Bijvoorbeeld: "Diversiteit stimuleert innovatie, omdat het leidt tot een breder scala aan ideeën en creatieve oplossingen."

Onderzoek “Colorwashing of diversiteitskampioen?”

Uit het onderzoek  ‘Colorwashing of diversiteitskampioen’ blijkt dat het marktperspectief het sterkst samenhangt met succesvol D&I beleid, terwijl het morele perspectief niet gepaard gaat met betere uitkomsten, wat een indicatie kan zijn van 'colorwashing'. Bij colorwashing worden mooie woorden niet ondersteund door daadwerkelijk beleid. Aan de andere kant tonen het markt- en innovatieperspectief een positieve relatie met concrete diversiteitsinitiatieven, zoals hogere D&I Ratings en meer diversiteit in raden van bestuur. Organisaties die deze perspectieven omarmen, zijn vaak beter in staat om hun doelen te realiseren, wat het risico op colorwashing verkleint.

Tips van Hofhuis

 • Ontwikkel een helder doel voor diversiteitsmanagement, gericht op het creëren van een inclusieve werkomgeving waar iedereen zich gewaardeerd voelt.
 • Benut de talenten van diverse medewerkers door verschillende perspectieven en vaardigheden te omarmen.
 • Communiceer consequent en transparant over je inzet voor diversiteit en inclusie, zowel intern als extern.

De sessie eindigde met een best-practice van collega Houda Zaït, die aan de hand van de genoemde perspectieven schetste hoe ANWB Wegenwacht haar diversiteitsbeleid heeft neergezet in organisatie. Dit leidde tot het delen van inzichten tussen de aanwezigen. De sessie bood een mooie gelegenheid om samen na te denken en te praten over de verschillende uitdagingen en kansen die DEI kan bieden voor onze partners. 

Meer weten?

→ Over het onderzoek van Joep Hofhuis e.a., lees hier meer.

→ Over onze werkgeverssessies en/of partner worden