This website uses cookies to improve the user experience. Privacyverklaring

 • XSRF-TOKEN-protection
 • Browsersessie-ID
 • Cookie consent preferences
 • Analytics storage
 • Ad user data
 • Ad personalization
 • Ad storage
6 juli 2022

Praktische gids ‘Statushouders en werk’ gelanceerd

Op donderdag 30 juni lanceerden de Refugee Talent Hub en SER Diversiteit in Bedrijf gezamenlijk de gloednieuwe publicatie ‘Statushouders en werk’. Met deze praktische gids voor werkgevers stimuleren we werkgevers om statushouders te zien als een groep talentvolle professionals die veel potentie heeft om hun organisatie verder te helpen.

Ruim 300 mensen kwamen bijeen in de Zuiderkerk voor een waardevolle middag vol inspiratie. Op het podium stonden onder andere werkgevers, beleidsmakers, journalisten én een statushouder. Van Manon van Beek tot Babah Tarawally, en van Mohammed al Temimi tot Joris Luyendijk – één voor één moedigden ze de deelnemers aan om een verschil maken en maakten ze tastbaar wat de toegevoegde waarde is van meer diversiteit op de werkvloer.

Vooral in combinatie met de krapte op de arbeidsmarkt zijn er veel kansen voor werkgevers en voor statushouders. De gids gaat dan ook in op hoe je als werkgever deze professionals met een vluchtachtergrond kunt binnenhalen én behouden als collega. Hierbij komen aanbevelingen, mogelijke knelpunten en oplossingen aan bod. Verder delen werkgevers die ervaring hebben met statushouders hun best practices.

Concreet vind je in de gids:

 • De maatschappelijke en zakelijke meerwaarde van statushouders voor werkgevers;

 • Oplossingen en aanbevelingen voor het aantrekken en aannemen van professionals met een vluchtachtergrond;

 • Tips over inwerkprogramma’s, taal- en talentontwikkeling, en mentorschap;

 • Advies over behoud en doorstroom.

Daarnaast vind je in de bijlagen onder andere een overzicht van organisaties die zich inzetten voor statushouders op de arbeidsmarkt en een overzicht van mogelijke subsidies en regelingen waarvan werkgevers gebruik kunnen maken.

Download hier de gids ‘Statushouders en werk’ en foto's met een impressie van de middag.

Heb je vragen naar aanleiding van deze publicatie of ben je benieuwd wat de Refugee Talent Hub voor jouw organisatie kan betekenen? Neem dan contact met ons op.