This website uses cookies to improve the user experience. Privacyverklaring

  • XSRF-TOKEN-protection
  • Browsersessie-ID
  • Cookie consent preferences
  • Analytics storage
  • Ad user data
  • Ad personalization
  • Ad storage
6 oktober 2023

Diversiteit en witte heteromannen

  • In de praktijk
  • DEI
  • Begrip & inzicht

Het zal je niet ontgaan zijn: het is Diversity week. Met als hoogtepunt afgelopen dinsdag, Diversity Day. De dag waarop we vieren dat diversiteit iets toevoegt voor iedereen. En daarmee ook dé dag om in gesprek te zijn over de stappen die her en der gezet worden om diversiteit en inclusie op de werkvloer echt in te bedden. En natuurlijk over wat nog beter kan.

Vanuit Refugee Talent Hub waren we tijdens Diversity week met verschillende collega’s aanwezig bij events die door tien van onze partners georganiseerd werden – van het ministerie van Binnenlandse Zaken tot Essent en van Shell tot TwynstraGudde. De persoonlijke ervaringen en de inspirerende verhalen die gedeeld werden, maakten de bijeenkomsten stuk voor stuk heel waardevol. Ontmoeting en verbinding, daar doen we het voor!

De noodzaak van Diversity week

Afgelopen week lazen we een interessant artikel van de keynote speaker van ons publieksevent van 2022: Joris Luyendijk. Hij bracht vorig jaar zijn boek ‘De zeven vinkjes’ uit. Een boek waarin hij beschrijft hoe het zelf-, mens- en maatschappijbeeld beïnvloed wordt door of je binnen of buiten ‘de norm’ valt. Wat blijkt: slechts 3% van de bevolking heeft zeven vinkjes, maar die 3% bepaalt voor een groot deel hoe Nederland werkt.* De witte heteroman van middelbare leeftijd is symbool komen te staan voor deze ‘zevenvinker’.

In het Financieele Dagblad betoogde Luyendijk vorige week dat Diversity week blijkbaar nog nodig is. Want “als diversiteit en inclusie werkelijk zo belangrijk werden gevonden, zouden bij bijeenkomsten en trainingen meer witte heteromannen met macht verschijnen. (…) Het probleem is dat ik bij lezingen vooral werknemers zie verschijnen met andere vinkjes dan ikzelf: vrouwen, mensen van kleur, lhbti’ers… Wel word ik doorgaans ingeleid door een zevenvinker. Dat is de baas.”

Witte heteromannen als bondgenoot

Diversiteit en inclusie gaat over iedereen. Het zou een “begrijpelijke, maar kostbare vergissing” zijn als witte mannen hun mond moesten houden en niks mochten zeggen over diversiteit. Immers: iederéén moet alle ruimte krijgen. Pas dan komen we in balans.

Luyendijk: “Diversiteit en inclusie is niet dat iedereen mag worden zoals de zevenvinkers. Het gaat juist om de ontmanteling van de norm die zevenvinkers belichamen – letterlijk en figuurlijk. (…) Witte heteromannen vormen 40% van de Nederlandse bevolking. Hoe is ooit de strijd voor gelijke ontplooiingsmogelijkheden te winnen zonder – althans een deel van – dit blok als meedenker, medestander, bondgenoot?”

Gelukkig treffen wij in ons werk bij Refugee Talent Hub veel zevenvinkers (en andere witte mannen) die zich roeren. En veel bedrijven waar iederéén betrokken is bij diversiteit en inclusie. Blijf dat doen!

Lees het volledige artikel.

*Bestel ‘m bij jouw lokale boekhandel: De zeven vinkjes