This website uses cookies to improve the user experience. Privacyverklaring

 • XSRF-TOKEN-protection
 • Browsersessie-ID
 • Cookie consent preferences
 • Analytics storage
 • Ad user data
 • Ad personalization
 • Ad storage
19 januari 2024

Positieve Psychologie: 'Elevation'

 • In de praktijk
 • Begrip & inzicht
 • HR en L&D
 • Arbeidsmarkt

Als je getuige bent van iemand die iets goeds doet voor zijn of haar omgeving, kan dit jou ook inspireren tot het doen van goede daden. In de wetenschappelijke literatuur wordt dit fenomeen 'elevation' genoemd, we worden als het ware opgetild en geïnspireerd door de goedheid die we in anderen zien. 'Elevation' stond centraal in het december issue van Tijdschrift Positieve Psychologie. En ze vroegen ons om een artikel aan te leveren over Refugee LinkUp, als inspirerend voorbeeld.

Hoe Refugee LinkUp viral ging

In maart 2023 ging Refugee LinkUp viral. Een bewustwordingscampagne op LinkedIn die aandacht besteedde aan het feit dat veel mensen met een vluchtelingenachtergrond moeilijk aan passend werk komen doordat ze geen netwerk hebben.

De campagne was een initiatief van Refugee Talent Hub en campagnebureau 180 Amsterdam, en creëerde niet alleen bewustwording: ze zette ook aan tot actie en zelfs deelname. Zo kregen deelnemende statushouders uitnodigingen voor kopjes koffie via de netwerken van anderen, werd de actie overgenomen door andere LinkedIn-gebruikers, en kregen wij als Refugee Talent Hub meerdere appjes en e-mails van belangstellenden die ook graag mee wilden doen en hun netwerk wilden delen. Een mooi voorbeeld van ‘elevation’.

Achtergrond

Refugee Talent Hub is in 2016 ontstaan als initiatief van een aantal grote bedrijven, waaronder Accenture en Arcadis, om vluchtelingen en werkgevers dichter bij elkaar te brengen. Onze droom is een Nederland waarin werkgevers de talenten van vluchtelingen zien en benutten, en waar vluchtelingen de juiste kansen hebben op de arbeidsmarkt.

Wij vinden het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om te werken, omdat we de waarde van werk zien als een essentieel onderdeel van ieders leven. Want werk betekent zo veel meer dan geld verdienen. Werk geeft structuur, zorgt voor sociale contacten en zorgt dat je erbij hoort. Aan de andere kant zijn werkgevers met een divers personeelsbestand aantoonbaar succesvoller en toekomstbestendiger, én is er krapte op de arbeidsmarkt. En voor de maatschappij als geheel zijn de voordelen van ‘meedoen op alle fronten’ ook overduidelijk.

Het canvas plafond

Helaas zijn er meerdere belemmeringen waardoor mensen met een vluchtelingenachtergrond niet snel passend en duurzaam werk vinden. De belemmerende factoren zitten op drie niveaus:

 • individueel (spreekt iemand de taal, bijvoorbeeld);

 • organisatie (hoe divers en inclusief is een organisatie, worden cv’s met anders klinkende namen er automatisch uitgefilterd, et cetera); en

 • maatschappelijk (de beeldvorming rondom vluchtelingen, wet- en regelgeving, enzovoort).

Gezamenlijk vormen deze belemmeringen een bijna ondoordringbaar geheel, dat ook wel het canvas plafond wordt genoemd.

Inzoomen: een relevant netwerk

Eén van de obstakels tussen statushouders en duurzaam werk is het ontbreken van een relevant professioneel netwerk. Mensen met een vluchtelingenachtergrond hebben vaak slechts een informeel netwerk in Nederland, bestaande uit mensen met dezelfde nationaliteit en/of lotgenoten uit een azc. Veelal is dit niet een netwerk dat actief is op LinkedIn, of waar een sleutelfiguur actief in is die connecties in grote organisaties heeft. Kortom, mensen met een vluchtelingenachtergrond hebben vaak geen ingang tot het ‘via-via’-netwerk dat hen in Nederland zou kunnen helpen aan een baan.

Een gesprek met onze partner 180 Amsterdam, over het ontbreken van een relevant professioneel netwerk, leidde tot het briljante idee om de campagne Refugee LinkUp op te zetten. 180 Amsterdam is al jaren partner van Refugee Talent Hub. Naast de reguliere activiteiten waarbij ze statushouders verder helpen in hun zoektocht naar werk, zetten ze ook hun creativiteit graag in voor onze missie. Gratis.

Didi Sutisna, strategy director bij 180 Amsterdam: "Als kind van politieke vluchtelingen weet ik heel goed hoe moeilijk het is om een nieuw bestaan te beginnen, in een nieuw land, zonder een netwerk. Toen wij het idee bespraken om mensen te stimuleren om hun eigen network openen voor statushouders, wist ik meteen dat dit moest gebeuren. Niet alleen genereer je hiermee meer  bewustzijn, maar pak je het probleem aan 'where it matters'."

Refugee LinkUp

En zo geschiedde. We vroegen 25 mensen met een groot LinkedIn-netwerk om hun profile twee weken lang te delen met een statushouder. En we vroegen 25 statushouders om gezamenlijk het gezicht te zijn van de campagne, om symbool te staan voor de ongeveer 80.000 statushouders die op dat moment op zoek waren naar werk. We organiseerden een fotoshoot, LinkedIn-trainingen voor de deelnemende statushouders en specifieke momenten voor berichten over de campagne op alle tijdlijnen. En een bedrijfspagina voor Refugee LinkUp met tips en inspiratie. Alles om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen het op LinkedIn voorbij zouden zien komen.

Hartverwarmend

De weken voorafgaand aan de lancering van de campagne waren wij zelf al heel enthousiast, maar hoe zou de rest van Nederland reageren? De respons die we kregen was hartverwarmend. Meer impressies, likes, comments en reposts dan we hadden durven dromen, mensen die zich spontaan aanmeldden om ook deel te nemen… We hadden duidelijk een snaar geraakt.

‘Spreading the word’

Het algoritme werkte voor ons en ook de ongevraagde bijdragen uit verschillende hoeken hielpen ons enorm om onze campagne verder te verspreiden. JC Decaux sloot zich pro bono aan – op digitale billboards in Amsterdam, Rotterdam en Leidschendam waren drie van ‘onze’ koppels een week lang te zien – en The Happy Activist maakte een filmpje over de Refugee LinkUp-campagne. Verschillende (inter)nationale marketingplatforms pikten de campagne op en publiceerden erover*. Dit alles maakte duidelijk dat we een snaar geraakt hadden, een beweging op gang brachten.

De resultaten binnen de looptijd van de campagne (drie weken):

 • zo’n 1.5 miljoen views op #refugeelinkup

 • een half miljoen views op de billboards

 • 15.000 likes op de verschillende posts

 • een paar duizend reposts

 • vijf deelnemers vonden direct een baan

 • het merendeel van de andere deelnemers: sollicitatiegesprekken, netwerkactiviteiten en koffieafspraken

 • het netwerk van iedere deelnemende statushouder is verveelvoudigd.

Daarnaast werd het idee van de campagne gekopieerd door Ruben Nieuwenhuis van Techgrounds en vroeg DENK in de Amsterdamse Gemeenteraad om deelname van het College van B&W aan Refugee LinkUp. Wij kregen talloze mailtjes en berichten van mensen die zelf ook graag wilden deelnemen. Dat laatste gebeurde zo veel dat we - toen de officiële campagne ten einde was - een vervolg van Refugee LinkUp hebben gefaciliteerd voor vijftien koppels. Wederom was de verbinding en het enthousiasme van beide kanten prachtig om te zien.

Na afloop

De Libelle interviewde Anke den Ouden (CEO Microsoft) en haar match Canan Bozdas; Barbara Duinker (Head of CIO Office bij NN Group) werd geïnterviewd door BNR. Het feit dat statushouders een beperkt relevant netwerk hebben, was ook één van de belangrijke onderwerpen die op tafel kwamen toen minister Karien van Gennip op bezoek kwam bij Refugee Talent Hub in april. De perceptie van statushouders kwam tijdens dat gesprek ook ter sprake – want beeldvorming is allesbepalend.

Als je statushouders ziet als professionals die toevallig ergens anders geboren zijn, kijk je op een heel andere manier naar de mens achter de term ‘statushouder’: je ziet de méns en niet het label. En dat draagt bij aan het luisteren naar een verhaal, aan de verbinding tussen mensen, én aan het willen delen van je netwerk.

Het team van 180 Amsterdam zei over de campagne: “Goede ideeën hebben we allemaal, maar betekenisvolle resultaten behalen met zo’n idee, is een heel ander verhaal. En met resultaten bedoelen we een statushouder die nét zo krachtig voor een foto durft te poseren als een CEO, of de aanleg van talloze nieuwe netwerken en diepe onvoorziene connecties. Wanneer likes en shares dus écht een bijdrage gaan leveren.”

“Projecten als Refugee LinkUp maken in één klap heel erg duidelijk wat je als reclamemaker bij kunt dragen aan de wereld. We zijn heel blij voor de statushouders die we hebben kunnen helpen en met de manier waarop de campagne door de buitenwereld opgepikt werd. Dat er nu duo’s zijn die het idee overnemen is echt briljant. De kers op de taart!”

Hoopgevend

De tastbare resultaten op dit moment zijn hoopgevend: inmiddels hebben achttien van de (in totaal 40) deelnemende statushouders een baan gevonden. Het grootste deel van hen direct of indirect door de campagne. Een aantal anderen zit op dit moment in een sollicitatietraject. Maar veel hoopgevender nog is het aantal mensen dat we voorbij zien komen op LinkedIn dat iemand anders in de spotlight zet op diens profiel: door iemand te zíen, door vertrouwen te hebben in de ander en door je netwerk vervolgens te delen, kun je een ander daadwerkelijk verder helpen. En dat lijken steeds meer mensen te zien. Als Refugee Talent Hub zijn we dan ook vooral heel dankbaar dat we bij hebben kunnen dragen aan deze beweging in de maatschappij.

Tip: Bekijk de aftermovie van de campagne.

Dit artikel verscheen op 21 december 2023 in Tijdschrift Positieve Psychologie. Tip: Bekijk de volledige uitgave van het Tijdschrift Positieve Psychologie met als thema 'Elevation'.

*publicaties verschenen in Adformatie, Marketing Tribune, LBB, Brand News in Italië en Roast Brief in de VS