This website uses cookies to improve the user experience. Privacyverklaring

  • XSRF-TOKEN-protection
  • Browsersessie-ID
  • Cookie consent preferences
  • Analytics storage
  • Ad user data
  • Ad personalization
  • Ad storage
29 maart 2024

Over onderzoek, boerenverstand en no-brainers

  • Wet- en regelgeving
  • Arbeidsmarkt
  • Wetten & regels

Op vrijdag 22 maart publiceerde onderzoeksbureau SEO Economisch Onderzoek het rapport ‘Ruimere werkmogelijkheden asielzoekers – maatschappelijke kosten-batenanalyse op hoofdlijnen’. Refugee Talent Hub was één van de opdrachtgevers; in dit blog blik ik terug op de afgelopen week en de reden voor dit onderzoek.

Afgelopen vrijdag werd het rapport ‘Ruimere werkmogelijkheden asielzoekers’ gepubliceerd door onderzoeksbureau SEO Economisch Onderzoek. Het was het resultaat van een gedegen onderzoek naar de maatschappelijke kosten en baten van ruimere werkmogelijkheden voor mensen die in Nederland in de asielprocedure zitten.

Als één van de opdrachtgevers van dit onderzoek kijken wij trots en tevreden terug op de afgelopen week. Samen met Refugee Connect, Ben & Jerry’s, Microsoft, Ikea, Mpeople, Vluchtelingenwerk Nederland en Untapped Talents was Refugee Talent Hub vanaf het begin betrokken bij dit onderzoek. We lazen mee op de opdrachtformulering en tussenversies van het onderzoek, deelden kennis en ervaring en waren een van de co-financiers.

No-brainer… of toch niet?

Eigenlijk leek de hoofdvraag ons nogal een no-brainer: natuurlijk is het goed voor Nederland, voor werkgevers en voor gevluchte mensen als ze snel en onbeperkt aan het werk mogen. Want werk betekent zo veel meer dan geld verdienen. Werk is structuur, sociale contacten, bevordert taalvaardigheid en zorgt dat je erbij hoort. Dus als mensen gaan werken, levert het hen zelf veel op. Daarnaast zijn bedrijven met een divers personeelsbestand aantoonbaar succesvoller en toekomstbestendiger. Het vertegenwoordigt economische waarde – en dus is de maatschappij als geheel beter af. En als kers op de taart is de overheid minder geld kwijt aan uitkeringen.

Kortom, wij zien de voordelen, en die liggen zo voor de hand dat het mij onwaarschijnlijk lijkt dat anderen het niet zien. Maar: hebben wij bij Refugee Talent Hub een blinde vlek? Missen we informatie? Wegen de kosten daadwerkelijk op tegen de baten?

Daarom is het fijn dat dit onderzoek er nu is. Want dat wat ons logisch leek, is nu ook feitelijk en cijfermatig onderbouwd: de maatschappelijke baten zijn enorm. Zowel kwalitatief als kwantitatief. Én ze wegen ruim op tegen de kosten. Je kunt er dus eigenlijk niet meer omheen.

Overal opgepikt

De publiciteit rondom dit rapport was enorm. Onder andere in deze media werd er aandacht aan besteed:

NRC, Volkskrant, Nederlands Dagblad, Hart van Nederland, BNR, Noord Hollands Dagblad, Algemeen Dagblad, Trouw, BNR (II), BNNVARA, Binnenlands Bestuur, Welingelichte Kringen, Nieuws.nl.

Bijkomend voordeel: het gaat over asielzoekers als potentiële werknemers, over mensen met talent en een beroep, over mensen die willen bijdragen. Het gaat dus over mensen zoals wij die dagelijks tegenkomen in ons werk, maar over wie de publieke beeldvorming vaak anders (en minder positief) is. En daarmee doet dit onderzoek nog iets anders dan feiten en cijfers presenteren: het stelt het onterecht negatieve frame rondom vluchtelingen in Nederland enigszins bij.

Een klein stapje, maar toch: een mooie stap. En elke reis begint met een enkele stap, alle grote dromen beginnen klein.

Droom mee

En dat is een mooi bruggetje. Want op 20 juni organiseren wij weer ons jaarlijkse publieksevent over Nieuwkomers & Werk. Met dit jaar als thema ‘Grote dromen beginnen klein’. Wij hebben grote dromen en praktische plannen; torenhoge ambities en concrete acties. Die delen we graag met jullie en we nodigen je uit mee te dromen – en te doen. Droom met ons mee over de toekomst, laat je inspireren en kom in actie. Want kleine stappen zetten, daar kunnen we nu al mee beginnen. Dan komen die grote dromen vanzelf dichterbij.

Meer informatie en aanmelden