This website uses cookies to improve the user experience. Privacyverklaring

  • XSRF-TOKEN-protection
  • Browsersessie-ID
  • Cookie consent preferences
  • Analytics storage
  • Ad user data
  • Ad personalization
  • Ad storage
3 november 2023

Vluchteling, asielzoeker, statushouder of migrant?

  • Wet- en regelgeving
  • Begrip & inzicht

Vluchteling, asielzoeker, statushouder of migrant… De termen worden niet altijd correct gebruikt in de media. En woorden doen ertoe. Dus: wat is het verschil ook alweer?

Iemand die vlucht voor oorlog, geweld of omdat diegene onveilig is in diens eigen land (vanwege politieke redenen, geloof of geaardheid bijvoorbeeld), wordt een ‘vluchteling’ genoemd.

Vraag je bescherming (asiel) aan, dan wordt de term ‘asielzoeker’ gebruikt. Tijdens de asielprocedure bepaalt de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of de asielzoeker valt onder het Vluchtelingenverdrag van de Verenigde Naties. Wanneer dit het geval is, wordt de persoon erkend als vluchteling. Ben je officieel als vluchteling erkend, dan krijg je een ‘verblijfsstatus’: een tijdelijke verblijfsvergunning voor vijf jaar. Je heet dan ‘statushouder’.

De eerste vijf jaar kan de asielvergunning van een statushouder worden ingetrokken als de situatie in het land van herkomst verbetert. Dat kan alleen als er geen reden meer is om te vrezen voor vervolging of onmenselijke behandeling bij terugkeer. Na vijf jaar komt de statushouder in aanmerking voor de Nederlandse nationaliteit.

Een ‘migrant’ is iemand die diens land verlaat en in een ander land gaat wonen en werken. Deze persoon is geen vluchteling en zou naar diens land terug kunnen keren.

Bekijk ook dit filmpje dat onze collega’s van VluchtelingenWerk maakten.

Lees meer: in onze Werkgeversgids ‘Statushouders en werk’ vind je veel informatie - onder meer over terminologie, werkvergunningen, culturele verschillen en andere zaken die je tegen kunt komen.