This website uses cookies to improve the user experience. Privacyverklaring

 • XSRF-TOKEN-protection
 • Browsersessie-ID
 • Cookie consent preferences
 • Analytics storage
 • Ad user data
 • Ad personalization
 • Ad storage
22 maart 2024

‘Werken asielzoeker levert miljarden op’

 • Wet- en regelgeving
 • Arbeidsmarkt
 • Wetten & regels

Vanochtend werd het rapport ‘Ruimere Werkmogelijkheden Asielzoekers' gepubliceerd. Meteen werd het opgepakt door verschillende media. Wat blijkt? Niet alleen levert meteen werken veel op voor asielzoekers zelf; het levert ook de maatschappij miljarden op.

Het onderzoek, dat is uitgevoerd in opdracht van zeven partijen (RefugeeConnect, Microsoft, Ben & Jerry’s, Ikea Nederland, MPeople, Refugee Talent Hub, Untapped Talents en VluchtelingenWerk Nederland), toont aan dat ruimere werkmogelijkheden voor asielzoekers leiden tot grote maatschappelijke baten, terwijl er nauwelijks extra maatschappelijke kosten tegenover staan.

Onze directeur Wilma Roozenboom, over het rapport: "Sommige dingen liggen zo voor de hand dat je je afvraagt of er echt een onderzoek voor nodig is. Als asielzoekers mogen werken, levert dat onze maatschappij meer op dan het kost. Een no-brainer. En toch is het goed dat dit onderzoek gedaan is. Het is een stevige en cijfermatige onderbouwing van ons pleidooi om asielzoekers alle kansen te geven om te gaan werken."

De belangrijkste conclusies uit het rapport:

 • Oplossing voor het arbeidstekort: Door asielzoekers te laten werken heeft de werkgever sneller toegang tot talentvolle kandidaten en kunnen mensen in de asielprocedure hun wachttijd op hun verblijfsstatus waardevol besteden en meteen hun talenten benutten.

 • Snellere en betere integratie in de samenleving: Werk draagt bij aan een snellere integratie in de Nederlandse samenleving. Door mensen in de asielprocedure te ondersteunen in het leren van de taal, het opbouwen van een professioneel netwerk, en het versterken van een gevoel van eigenwaarde en onafhankelijkheid.

 • Substantiële baten voor de overheid: De overheid zal meer belasting kunnen innen op werk en op BTW, maar zal ook lagere kosten hebben voor opvang en bijstand. Dit levert in totaal 1,7 miljard op over 10 jaar. De twee laatste elementen zijn relevant voor respectievelijk het COA (werkende asielzoekers dragen bij aan de kosten van hun opvang) en de gemeenten (wanneer mensen een verblijfsstatus krijgen en aan het werk blijven, zijn ze niet afhankelijk van bijstand).

 • Minimale kosten: In het onderzoek is ook gekeken naar eventuele kosten, waaronder zorgkosten, kosten voor verblijf en opvang en kosten voor de bijstandsuitkering voor statushouders, maar deze blijken verwaarloosbaar tegenover de vastgestelde baten.

Bij Refugee Talent Hub vinden wij het erg belangrijk dat mensen met een vluchtelingachtergrond de juiste kansen krijgen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Want werk is niet alleen maar geld verdienen. Het biedt structuur, kansen voor sociale interactie en een gevoel van verbondenheid. Bovendien zijn werkgevers met een diverse groep werknemers bewezen succesvoller en beter voorbereid op de toekomst. Daarnaast biedt werk de kans om sneller en beter te integreren, zelfredzaam te worden en volwaardig deel uit te maken van de Nederlandse samenleving.

Lees hier het volledige onderzoek. Of bekijk hoe de verschillende media over het onderzoek berichtten: NRC, Volkskrant, Nederlands Dagblad, Hart van Nederland, BNR, Noord Hollands Dagblad, Algemeen Dagblad, Trouw