This website uses cookies to improve the user experience. Privacyverklaring

  • XSRF-TOKEN-protection
  • Browsersessie-ID
  • Cookie consent preferences
  • Analytics storage
  • Ad user data
  • Ad personalization
  • Ad storage
28 juni 2024

Grote dromen beginnen klein

Op donderdag 20 juni organiseerde Refugee Talent Hub het jaarlijkse publieksevent Nieuwkomers & Werk, dit jaar bij Rabobank. Het was een bijzondere gelegenheid waar zo’n 300 werkgevers, maatschappelijke organisaties en nieuwkomers samenkwamen om de kracht van diversiteit en talent te onderstrepen. In dit blog deel ik graag de highlights.

In de ‘Verrekijker’, het prachtige hoofdkantoor van Rabobank in Utrecht, stroomde op 20 juni de zaal vol met geïnteresseerden in Nieuwkomers & Werk. Centraal stond deze middag het thema ‘grote dromen beginnen klein’, en onze dagvoorzitter Nizar El Manouzi bracht de zaal meteen aan het denken met een prikkelende quote: “Wat als je dromen groter zijn dan de plek waar je geboren bent?

Hoofd in de wolken, voeten op de grond, en kop in de wind

Tijdens haar openingswoord benoemde Wilma Roozenboom, directeur van Refugee Talent Hub, de juridische en praktische obstakels die we tegenkomen, maar benadrukte onze oplossingsgerichte aanpak en missie: een Nederland waar nieuwkomers volwaardig deelnemen aan de maatschappij. Ze riep werkgevers en het bredere publiek op om verder te kijken dan beperkende beeldvormingen en talent te omarmen. “Laten we onze dromen najagen. Hoofd in de wolken, voeten op de grond, en kop in de wind,” aldus Wilma. Janine Vos, Groepsdirectielid en Chief HR Officer bij Rabobank, inspireerde de zaal door te spreken over de noodzaak van diversiteit, gelijkheid en inclusie, en de ambities, resultaten en lessen bij het aannemen van nieuwkomers bij Rabobank.

Wij kunnen sleutelfiguren zijn, ieder van ons. Laten we deuren openen!

  • Janine Vos, Groepsdirectielid en Chief HR Officer bij Rabobank

Wie verandering wil aanbrengen, moet feit en fictie van elkaar scheiden

Arnon Grunberg sprak in zijn keynote over de invloed van fictie en mythes op de werkelijkheid, vooral bij het debat over migratie. Hij liet zien hoe misvattingen en angst rondom vluchtelingen de feiten vaak vertroebelen. Grunberg stelde dat migratie niet alleen een kwestie van economie is, maar ook van menselijke waardigheid en rechtvaardigheid. Hij pleitte voor een genuanceerde benadering waarin feiten en fictie gescheiden worden, zodat er een constructief gesprek mogelijk is dat recht doet aan de ingewikkelde kwesties rondom migratie. Lees het verhaal van Arnon terug in onze whitepaper.


Tijdens het ondernemerspanel gingen Stijn Otten (oprichter HeatTransformers), Rob Knigge (Managing Director Accenture) en Patrick Warmerdam (Teammanager ANWB Wegenwacht) het gesprek aan over hun ervaringen en inzichten over het aannemen van nieuwkomers. Hun boodschap was duidelijk: of je een grote corporate organisatie bent, of een kleine ondernemer, het hoeft niet ingewikkeld te zijn om te beginnen. Zelfs met kleine stappen kun je als werkgever direct bijdragen aan een inclusieve werkomgeving.

Als je samen gaat werken, is iemand geen vreemde meer, maar een collega

  • Frank Candel, Voorzitter Raad van Bestuur Vluchtelingenwerk

Na de pauze vertelden drie (oud-)kandidaten van Refugee Talent Hub, Riham Bairamli, Girmay Baraki en Fuat Yavuz, over hun ervaringen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Ze spraken over de uitdagingen die ze tegenkomen, hoe ze omgaan met cultuurverschillen, hun verwachtingen in een nieuwe samenleving en hun successen tot nu toe. Vervolgens reflecteerden Nizar en Frank Candel, Voorzitter Raad van Bestuur bij VluchtelingenWerk, op de inzichten uit het groepsinterview.

Manon van Beek, CEO van TenneT, deelde een inspirerende boodschap over hoe grote dromen klein beginnen en de kracht van toekomstgericht denken. Ze benadrukte de urgentie van de energietransitie en de waarde die nieuwkomers kunnen toevoegen aan organisaties en de samenleving. Manon riep werkgevers op om de eerste stap te zetten naar een inclusieve en succesvolle toekomst.

Integratie is een 'two-way street', waarbij zowel nieuwkomers als de samenleving elkaar moeten omarmen.

  • Karien van Gennip, Minister van Sociale Zaken

Minister van Sociale Zaken, Karien van Gennip, sloot het publieksevent af met een inspirerende keynote. Ze benadrukte de waarde van werk voor nieuwkomers: het geeft zelfvertrouwen, trots, inkomen, en bevordert integratie en biedt maatschappelijke verrijking. Van Gennip pleit voor een inclusieve arbeidsmarkt, waar diversiteit leidt tot nieuwe inzichten en betere besluitvorming. Door vooroordelen te doorbreken en te investeren in diversiteit, versterken we niet alleen teams, maar ook de maatschappij. 

Na afloop werd er nog volop nagepraat; er werden dromen gedeeld, er werd geborreld en genetwerkt. We kijken terug op een bijzonder geslaagde middag en we danken alle deelnemers, sprekers en partners die hebben bijgedragen aan het succes van deze dag!