This website uses cookies to improve the user experience. Privacyverklaring

 • XSRF-TOKEN-protection
 • Browsersessie-ID
 • Cookie consent preferences
 • Analytics storage
 • Ad user data
 • Ad personalization
 • Ad storage

Ik zoek nieuw talent

Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.

 • 48
 • 150
 • 1286
 • corporate partners
 • activiteiten in 2023
 • mensen aan het werk

De waarde van werk is ongekend en het talent ligt voor het oprapen. Vluchtelingen zijn professionals die toevallig ergens anders geboren zijn, en die gelijke kansen verdienen op de arbeidsmarkt. Helaas is dat nog niet het geval en zijn er obstakels op individueel, organisatie- en maatschappelijk niveau. Deze obstakels moeten we met z’n allen uit de weg ruimen. Help jij ook mee?

 • Wilma Roozenboom
 • Directeur Refugee Talent Hub

Meer informatie? Vraag een kennismakingsgesprek aan.

Gesprek aanvragen

Over Refugee Talent Hub

Refugee Talent Hub brengt vluchtelingen en werkgevers dichter bij elkaar met betaalde banen als doel. Onze droom is een Nederland waarin werkgevers de talenten van vluchtelingen zien en benutten, en waar vluchtelingen dus gelijke kansen hebben op de arbeidsmarkt. 

Tijdens kleinschalige, op maat gemaakte bijeenkomsten en activiteiten staat de persoonlijke ontmoeting tussen werkgevers en vluchtelingen centraal. Samen met werkgevers streven we naar een refugee friendly werkvloer, waar medewerkers met een vluchtelingenachtergrond – net zo eenvoudig als ieder ander – instromen en zich thuis voelen.

Waarom partner worden?

Onbenut potentieel

Vluchtelingen zijn professionals die ergens anders geboren zijn. Daar geloven wij in en daar staan wij voor. Het is zonde om het potentieel van al die nieuwkomers die hier zijn komen wonen, niet te benutten. Zonde voor de mens, een gemiste kans voor organisaties en voor onze maatschappij. Iedereen kan ergens toegevoegde waarde leveren.

Tekorten op de arbeidsmarkt

Vluchtelingen zijn een bron van talent. Zoals bijna elke organisatie in Nederland heeft jouw organisatie er ongetwijfeld ook mee te maken: het is moeilijk om aan goed personeel te komen. De tekorten op de arbeidsmarkt worden niet minder. Anders kijken naar talent kan hiervoor een goede oplossing zijn. Als je kijkt naar de gewenste vaardigheden voor een rol, en je buiten de gebaande paden denkt, dan is een nieuwkomer wellicht nog wel een betere match dan iemand die (op het eerste gezicht) aansluit op de vacature.

Kijk voorbij het label ‘vluchteling’ en zie de mens. Een mens met talent, doorzettingsvermogen en veerkracht.

 • Manon van Beek, CEO TenneT en bestuursvoorzitter van Refugee Talent Hub

Diversere organisaties zijn toekomstproof

Uit diverse onderzoeken blijkt dat organisaties met een diverser personeelsbestand aantoonbaar beter presteren. De flexibiliteit die je daardoor krijgt, de verschillende perspectieven en het probleemoplossend vermogen, dragen bij aan meer innovatie, een hogere productiviteit en een beter aanpassingsvermogen aan datgene wat de toekomst brengt.

Verrijking voor alle collega’s

Een diverse omgeving werkt verrijkend. Je wordt uitgedaagd op je eigen perspectief, komt er misschien achter dat je veel meer aannames maakt dan je dacht, en vliegt je volgende project daardoor wellicht heel anders aan. Door een diversere groep collega’s, leert iedereen. Over culturen en talen, over gebruiken en over ongeschreven regels. Intercultureel samenwerken voegt ontzettend veel toe.

Loyale werknemers

Medewerkers met een vluchtelingenachtergrond scoren bovengemiddeld op motivatie en drive om te werken, en blijven gemiddeld langer werken bij dezelfde werkgever. Je investering betaalt zich dubbel en dwars terug.

Maatschappelijk belang

Elke organisatie heeft ook maatschappelijke doelstellingen. Het werken met mensen met een vluchtelingenachtergrond kan een goede manier zijn om te werken aan je targets voor MVO/ CSR of SROI (Social Return on Investment).

Employer branding: waar staat jouw organisatie voor?

In jullie marketing en communicatie gaan jullie ongetwijfeld in op de maatschappelijke doelstellingen die jullie hebben gekozen. Steeds meer mensen vinden het belangrijk dat het bedrijf waar zij gaan werken, ook iets doet voor de maatschappij. Als je anders kijkt naar talent en je diversiteit en inclusie echt belangrijk vindt, dan werkt dat door in je employer branding.

Onze partners

Samen met onze toegewijde partners zorgen wij voor het overbruggen van de kloof tussen vluchtelingen en werk. Met elke partner stemmen we doelen en commitment af. We organiseren gezamenlijk activiteiten en vertellen verhalen die de beeldvorming over vluchtelingen en werk positief beïnvloeden. Elke samenwerking is uniek. In verhalen brengen we verschillende kanten naar voren - bijvoorbeeld:

Meer weten? Bekijk hier een overzicht van al onze partners

Meer informatie? Vraag een kennismakingsgesprek aan.

Gesprek aanvragen

Partner... en dan?

Een hub voor werkgevers

We heten niet voor niets Refugee Talent Hub. Wij zorgen dat wat wij zelf en onze partners tegenkomen en leren, doorgegeven wordt aan andere partners. We delen best practices. Elke eerste woensdag van de maand is er een werkgeverssessie waarin een interessant onderwerp uitgediept wordt. En we waarderen het als je meedenkt en ons scherp houdt.

Refugee-friendly werkvloer

Natuurlijk laten we jou als partner niet zelf het wiel uitvinden. Wij weten wat werkt en hebben kennis in huis over het creëren van draagvlak, het anders kijken naar recruitmentprocessen, intercultureel samenwerken, enzovoort. Die kennis delen we graag met jou. Wat jouw organisatie nodig heeft, daar kijken we naar. Want niet elke organisatie is hetzelfde. Hoe we dat doen? Daar vertellen we je graag meer over in een persoonlijk gesprek.

Dankzij ons partnerschap met Refugee Talent Hub hebben we ons netwerk met gemeenten en mensen met een vluchtelingenachtergrond weten te verrijken en ons Skills for Employment programma in al onze winkels kunnen uitrollen.

 • Kim van der Hoeven, Co-Worker Experience Manager bij IKEA Nederland

Meer informatie? Vraag een kennismakingsgesprek aan.

Gesprek aanvragen

Onze corporate partners